Projektor wg Human Design

To już kolejny artykuł dotyczący Human Design. W tej serii przybliżam najważniejsze elementy składowe tego systemu.

Dzięki Human Design możesz dowiedzieć się m.in. jak podejmować decyzje, by nam służyły; jak żyć ze swojego prawdziwego ja; jak rozpoznawać, że działamy z koncepcji, a nie własnej prawdy; jakie są nasze mocne i słabe strony – co jest zasobem a co lekcją na całe życie…

Ale czym tak właściwie jest Human Design? To technologia, która pozwala na precyzyjne poznanie i zrozumienie jak funkcjonuje konkretny człowiek (oraz całe grupy) na poziomie świadomym i nieświadomym. To system, który pokazuje w jaki sposób jednostka operuje swoją energetyką w oparciu o genetyczne uwarunkowanie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o samym systemie przeczytaj ten artykuł: Human Design – instrukcja obsługi człowieka

Pole elektromagnetyczne wokół każdego człowieka

Jedną z ważniejszych informacji, jaką można odczytać z Human Design to pole elektromagnetyczne, które roztacza się wokół każdego z nas na około 1,5 metra z każdej strony. To pole wchodzi w reakcję z innymi ludźmi, tymi którzy są obok, i komunikuje się z nimi w mechaniczny, niewerbalny sposób. Wg Human Design mamy 4 typy pola (aury) u ludzi:

Generatorów, których aura prowokuje innych do zadawania im pytań, tak by dali odpowiedź; Projektorów, których aura prowokuje do rozpoznania i zaproszenia ich; Manifestorów, których aura stawia wyzwania i inicjuje; Reflektorów, których aura prowokuje, by inni na nich spojrzeli i spytali o ich refleksję.

Opanowanie tego poziomu komunikacji pomiędzy różnymi typami aury rozpoczyna się poprzez podążanie za swoją strategią działania.

Strategia działania w Human Design

Kiedy mowa o indywidualnej strategii działania, mam na myśli sposób działania w świecie, który jest wolny od oporu, a równocześnie pozwala realizować swoje prawdziwe ja. Strategia nie jest filozofią, jest to sposób, w jaki zostaliśmy zaprojektowani do poruszania się w tym świecie. Ten element daje nam wgląd, w jaki sposób dany człowiek zarządza swoją energią i w jaki sposób wchodzi w reakcję z innymi ludźmi. Dotyczy to głównie tego, czy generuje energię i czy potrafi ona inicjować czy nie. Generatorzy i Manifestorzy to typy „energetyczne”, zaś Projektorzy i Reflektorzy to typy „nie-energetyczne”.

W tym artykule przybliżę wam grupę Projektorów (Jeśli ciekawi cię grupa Generatorów odsyłam do artykułu tu, jeśli interesuje cię grupa Manifestorów przeczytaj ten artykuł.)

Projektor

Około 20% ludzkości jest typem Projektora. Charakteryzuje się on tym, że ma niezdefiniowane centrum sakralne i że nie ma bezpośredniego połączenia gardła z motorem energetycznym. Ten typ jest klasyfikowany jako „nie energetyczny”, co oznacza, że sam z siebie nie ma zasobów do generowania energii oraz do manifestowania rzeczy. Przez to jednak, że naturalnie nie ma tych zasobów, wiele o nich wie.

Swoją wiedzę na temat zarządzania energią wykorzystuje do zrozumienia i wspomagania innych, którzy są typami „energetycznymi”. Projektor ma tak zbudowaną aurę (mniej więcej na 1.5 m z każdej strony), że wchodzi energetycznie i sonduje swoje otoczenie. Potrafi zrobić taki dogłębny skan innych.

Projektor ma naturalną błyskotliwość i otwartość na oczekiwania innych ludzi (szczególnie Generatorów i Manifestorów). Potrafi zobaczyć większy obrazek całości, potrafi rozpoznać naturalne zdolności i talenty u innych, potrafi łączyć ludzi, potrafi być naturalnym mediatorem. Bardzo łatwo przychodzi Projektorowi zajęcie się administracją i organizacją. Wynika to z tego, że jest mistrzem w zrozumieniu jak wykorzystać energię i zasoby, ponieważ często widzi rzeczy, których inni nie widzą.

Jeszcze do niedawna takie typy nieenergetyczne nie miały większego przebicia w świecie, ale coraz częściej docenia się ich możliwości. Ogromnym bowiem zasobem Projektorów jest to, że potrafią przewodzić innym.

Jednym z głównych zadań i celów Projektorów jest umiejętność poprowadzenia innych, poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Cechują się oni naturalną dyplomacją. Przy okazji Projektorzy są bardziej zainteresowani cudzym losem i przeznaczeniem niż własnym. Wyszukują systemy, które pozwolą im lepiej zrozumieć indywidualności, grupy, to jak ludzie ze sobą współpracują, po to, aby dany człowiek czy grupa efektywniej działali.

Aura u Projektora

Projektor ma bardzo skupioną i przenikająca aurę, która pozwala mu spojrzeć głęboko w drugiego człowieka i dzięki temu lepiej go zrozumieć. Aura Projektora skupia się na jednej osobie na raz. W obecności Projektora możesz odnieść wrażenie, jakbyś była/był przeszywany na wskroś.

Strategia działania u Projektora

Projektor został tak zaprojektowany, aby był widziany. Nie przejdziesz obojętnie obok Projektora. On zawsze zostanie zauważony. Ważne jednak, by takie osoby zwracały uwagę na to, z jakiego powodu ludzie ich zauważają. Czy ze względu na ich faktyczne talenty czy nie. Kiedy Projektor zostanie rozpoznany, nie ma wątpliwości, że jego rdzeń został dotknięty.

To właśnie jest strategią działania dla Projektora – zostać rozpoznanym, a potem zaproszonym do działania. To rozpoznanie przychodzi z ciszy, nie wymaga afiszowania się i krzyczenia „potrafię to czy to”. Choć nie wyklucza to zrobienia swojej oferty w necie:), tak by ktoś mógł to zobaczyć.

Kiedy Projektor zostanie rozpoznany, to jego talenty i umiejętności zostają uruchomione i wzmocnione. Takie zaproszenie ma charakter raczej długofalowy. To trochę jak odkrycie przez inwestora, który inwestuje, bo wie, że dostanie z nawiązką. Projektor udostępnia swojemu odkrywcy dostęp do jego własnych zasobów.

Oczywiście Projektor nie ma czekać na zaproszenie/rozpoznanie przy każdej jednej sprawie, inaczej nie mógłby funkcjonować. Dotyczy to czterech najważniejszych tematów: zaproszenie do miłości, kariery, więzi z innymi i miejsca do życia.

Ważne jest tutaj, aby być wybrednym:) To, że Projektor w końcu dostał zaproszenie, nie oznacza, że będzie to dla niego dobre i że ma się od razu zgodzić. W tym wypadku cierpliwość i ostrożność zaprocentuje. Przy podejmowaniu decyzji dobrze pokierować się Wewnętrznym Autorytetem, a u każdego jest to sprawa indywidualna (napiszę o tym za jakiś czas).

Kluczowe słowa i zwroty dla Projektora to: przewodnik, mentor, doradca, przenikliwy obserwator, networkingowy, utalentowany w organizowaniu innych, prezenty ożywają, gdy zostaną rozpoznane, niezrównoważona energia / ograniczona wydajność wysiłku fizycznego, dostępna w seriach; potrzebujący uznania dla swoich umiejętności, aby odnieść sukces; może być samotnikiem, realizującym wiele projektów samodzielnie; rozumie systemy; wrodzona zdolność rozumienia innych; demokratyczny; lider, znakomity administrator, przełożony, menadżer, specjalista ds. zasobów ludzkich, pokazuje swoje prawdziwe zdolności, gdy kieruje i zarządza innymi; należy go zapraszać do zobowiązań i działań angażujących inne osoby; potrzebuje czasu na samowyładowanie; towarzyski, zainteresowany innymi, może być obserwatorem lub pasywny, energia waha się od wysokiej do niskiej; może być dynamiczny i dramatyczny, gdy dostępna jest energia; waha się między introwertykiem a ekstrawertykiem; współczujący, rozwiązujący problemy.

Wyróżnia się 3 typy Projektórów

Mentalny Projektor

Charakteryzuje się tym, że posiada jakąkolwiek kombinację zdefiniowanej Głowy, Ajny i Gardła, ale już wszystko otwarte poniżej Gardła. Powoduje to, że bardzo polega na swoim umyśle. Sczytuje swoje środowisko poprzez swoje otwarte centra. Mentalny Projektor jest typowym archetypem Zewnętrznego Autorytetu, czyli osoby, która jest przewodnikiem dostarczającym cenne wskazówki dla innych. Jednakże jego własny umysł nie może być dla niego samego takim przewodnikiem, a to już jest bardzo trudne do zaakceptowania. Pomocne może dla niego wygadanie się przed kimś z zewnątrz, tak aby mógł sam siebie usłyszeć. Otoczenie może mieć ogromny wpływ na podejmowane przez niego decyzje, dlatego ważne by wiedział, jak to otoczenie na niego oddziałuje. Studiowanie innych może być pomocne w rozpoznaniu siebie samego.

Energetyczny Projektor

Ten typ charakteryzuje się tym, że posiada jeden lub więcej zdefiniowanych motorów energetycznych w ciele (poza sakrum). Wskazaniem jest dla niego by słuchał swojego Wewnętrznego Autorytetu, szczególnie w obecności osób, które czatują, by wykorzystać jego energię do poprawy swojej pozycji. Energetyczny Projektor jest pod presją, by wykorzystać swoją energię zmagazynowaną w swoim zdefiniowanym centrum energetycznym, ale ważne by robił to też na rzeczach, które sprawiają mu przyjemność lub w sytuacjach przy których został rozpoznany i zaproszony. Ta extra energia rodzi dwie pokusy. Pierwsza to chęć zainicjowania czegoś, tylko po to, by pozbyć się wewnętrznej presji. Druga to nieświadome angażowanie się w pracę, która zrobi z niego robotnika, zamiast osobę, która skieruje się w stronę sukcesu.

Klasyczny Projektor

Ten typ charakteryzuje się tym, że jego Gardło nigdy nie jest połączone z centrum energetycznym. Taki układ powoduje, że może testować i smakować cudzą energię, i dzięki temu rozpoznać, kto jest dla niego odpowiedni a kto nie. To daje większe rozeznanie przy odpowiadaniu na propozycje. Jako, że każdy Projektor jest pod wpływem energii z zewnątrz, może ona go albo umacniać albo osłabiać. Ważne więc, by wiedział czy towarzystwo, z którym przebywa, prowadzi go do dobrobytu czy zapaści.

Projektor w relacji

Wg Human Design, aby relacja była zdrowa dla Projektora, powinna rozpocząć się poprzez zaproszenie przez drugą osobę. Przez takie formalne zaproszenie. Bez takiego zaproszenia Projektor może utknąć w swojej niepewności, czuć się słaby, co finalnie doprowadzi go do zgorzknienia. Więc jeśli chodzi o podryw, tutaj strategią jest być sobą i czekać, aż go ktoś go zauważy. W drugą stronę raczej to się nie sprawdzi. I oczywiście jak przy wszystkich innych typach, najlepiej zacząć relację poprawnie od samego początku, inaczej może to wybijać problemami.

Dziecko Projektor

Takie dzieci są niezwykle wrażliwe, dlatego dobrze żeby rodzice byli świadomi jak pracuje ich własna energetyka i jak ona oddziałuje na potomstwo. Uczenie takich dzieci własnego rozpoznania to podstawa. Warto nauczyć takie dziecko jak pracuje jego własna energetyka, co to znaczy czekać na zaproszenie i jak rozpoznać czy to zaproszenie będzie dla niego dobre czy nie. Warto zwrócić na Wewnętrzny Autorytet i jak się nim posługiwać. Dla emocjonalnych Projektorów warto przy okazji zwrócić uwagę, by nie stawiać ich pod presją podejmowania decyzji w danym momencie. Czas by fala emocjonalna mogła swobodnie przepłynąć pozwoli takiemu dziecku na ułożenie się z własnymi emocjami, a przez to klarowność decyzji będzie o wiele większa. Naciskanie na takie dzieci może doprowadzić je do zgorzknienia i poczucie bycia nieszczęśliwym.

Co się dzieje, kiedy Projektor nie działa w zgodzie ze swoją strategią?

Problemem każdego Projektora jest fakt związany z czekaniem na zaproszenie. Prawie każdy Projektor, który dowiaduje się, że jego strategią działania jest właśnie czekanie na rozpoznanie i zaproszenie, zdaje sobie sprawę, że to on ciągle zaprasza innych. W ich niepokoju i niepewności siebie traktują innych tak, jak sami traktowani być powinni, co oczywiście prowadzi do wyczerpania. Potrafi to doprowadzić do pesymizmu i zwątpienia. Projektor chce być rozpoznany i potrzebuje tego, tak by wypełnić swoje przeznaczenie w przewodzeniu innym.

Kiedy Projektor jest zgłodniały energii, przyjmuje niekorzystne zaproszenia. Kiedy Projektor nie działa w zgodzie ze sobą, wpada do tzw. „Nie-ja”, jest chętny wtenczas do angażowania się w przypadkowe propozycje, chce zaspokajać oczekiwania innych, może przylgnąć do kogoś, kto mu szkodzi. Wyjątkowo podatny jest na to Projektor z Emocjonalnym Autorytetem Wewnętrznym. Czekanie na zaproszenie może być dla niego tak frustrujące, że jest gotowy wskoczyć w pierwszą lepszą propozycję. Powiedzmy, że jest to samotna dziewczyna. Tak bardzo chce być w związku, że przystanie na propozycję pierwszego lepszego faceta. Niestety będąc na fali wysoko wibrujących emocji (w końcu ktoś ją dostrzegł i się nią zainteresował) i decydując się na to, może przeżyć duże rozczarowanie, gdy emocje pójdą w drugi biegun. Tak samo może przegapić fajną propozycję, będąc akurat w dołku emocjonalnym.

Tylko odpowiednie zaproszenie prowadzi do wymiany energii, dzięki czemu realizuje się przeznaczenie Projektora. Np kiedy ktoś powie do emocjonalnego Projektora „Uwielbiam w tobie to, że podejmujesz decyzje analizując swoje emocje” – taki Projektor od razu czuje się rozpoznany i wzrasta. Daje mu to równocześnie dostęp do czystej energii i potencjalnie dostęp do chłonnego ucha, dzięki któremu może podzielić się wnikliwą wskazówką.

Projektor ma wyjątkowo mocny intelekt. Lubi się uczyć i przyswajać informacje. Powoduje to, że często pozostaje pod wpływem swojego umysłu. A umysł wpada to tzw. „głowy” i działa z koncepcji, chce wszystko kontrolować i operuje fałszywymi strategiami pochodzącymi z otwartych centr. Taki Projektor ma poczucie, że nigdy nie będzie wiódł wymarzonego życia, i wchodzi w kompromisy. Kompromisy w relacji, w pracy… a utknięcia są olbrzymim problemem dla Projektora, szczególnie gdy trzeba płacić rachunki…

Sen i spanie

Wskazaniem dla Projektora jest, by iść spać, zanim całkowicie wypstryka się z energii oraz jeśli to możliwe, by spał sam. Wynika to z natury tego, jak działa jego energia. Projektor potrzebuje czasu, by rozładować energię nazbieraną w ciągu dnia od innych. Aura Projektora naturalnie penetruje innych, a centrum sakralne przejmuje energię otoczenia, dlatego trudno jest mu opaść przy kimś. Są wyjątki, ale to już trzeba by precyzyjnie spojrzeć na konkretną osobę.

*Tu taka ciekawostka. Kwantowym celem projektora jest utrzymanie szablonu energii do tego, co ma nadejść i wyczyszczenie wibracji zbiorowej świadomości. Projektorzy stale oczyszczają energię planety. Niektórzy mogą oceniać Projektorów, że nic nie robią, ale kiedy śpią (lub leżą na kanapie), utrzymują zarazem subtelną energię i dzięki temu tworzą balans między tym co jest, a tym co ma nadejść.

Cel Projektora: sukces

Głównym barometrem dla Projektora, aby rozpoznał czy robi swoje czy się podkłada, to dwa uczucia: zgorzknienie i poczucie sukcesu. Sukces rozprasza zgorzknienie i nadaje sens życiu. Rozpoznanie wyjątkowości i potencjału u innych, przewodzenie im poprzez zadawanie odpowiednich pytań, to naturalny dar Projektora. Odpowiedni pytania otwierają drzwi do satori, transformują i przebudzają do własnej prawdy.

Sukces to również znalezienia miejsca do życia, w którym bycie „nie-energetycznym typem” nie stanowi problemu. Zaczekanie na pełne szacunku zaproszenie, formalne zaproszenie, jest nagrodą w postaci energetycznego zastrzyku. Dotyczy to ważnych decyzji w życiu. Poruszanie się od sukcesu do sukcesu prowadzi Projektora do mądrości jak zarządzać swoją ograniczoną energią.

Sławni Projektorzy

Nelson Mandela, John F. Kennedy, Fidel Castro, Josef Stalin, Osho, Marlin Monroe, Woody Allen, Księżniczka Diana, Barack Obama

Chcesz poznać swój osobisty portret psychologiczno-energetyczny?

Zapraszam po więcej informacji na stronę www.weronikaburban.pl

Tekst: Weronika Burban

7 Comments

  • W human design mówi się, że u Projektorów, jeśli nie dostaną konkretnego, formalnego zaproszenia – to energia się nie obróci i nie będzie wzrostu – tak karmiącego Projektora. Projektor, który manifestuje, może działać siłowo. Osiągnie swój cel, tyle że może go to więcej energii kosztować. W human design chodzi o bycie w flow. / Ale tyczy się to głównie tych najważniejszych spraw: związku, pracy, miejsca do mieszkania etc. /Prywatnie znam kilka Projektorów, którzy ciągle manifestują i osiągają sukcesy, tyle, że są ciągle zmęczeni

   • Witam, HD to nie wyrocznia:) Ale przy okazji znam wielu Projektorów, którzy mają własne firmy, tworzą własne marki, ale przy tym działają siłowo i są zmęczeni. Pytanie czy manifestacja przychodzi Pani lekko? Pozdrawiam!

    • Czy w takim razie, w moim odczuciu, to że stoję w miejscu jak wryta to dobrze? Chodzi mi o kwestię pracy. Powinnam działać, aby osiągnąć sukces, bo na tym ta praca polega. Jednocześnie nie działam i nic z tego nie mam. Nie wiem jak to wypośrodkować: to czekanie na zaproszenie i działanie. Zostałam zaproszona do jednej firmy marketingu sieciowego(czyli formalne zaproszenie jest) teraz już moja rola(?) w rozwoju i dążeniu do sukcesu/spełnienia?

     • Witam, zagadnienie jest bardziej złożone. Sam typ to tylko jedna z informacji. Równie istotny jest autorytet wewnętrzny. Ale żeby odnieść to do Pani działania, potrzebne byłoby spojrzenie holistyczne na cały graf. Polecam całościową analizę. Jest teraz wiele osób, które się tym zajmują, w tym ja. Jak będzie Pani miała chęć polecam zerknąć w Internet i poszukać kogoś kto z Panią zarezonuje. pozdrawiam ciepło

 1. Słowa są ograniczające, a wyjaśnienia nimi uproszczone 🙂 Warto po prostu uczyć się na własnym, osobistym doświadczeniu… i sprawdzać, lekko, bez przywiązania. Samopoznanie jest kluczem do wszystkiego. Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego newslettera


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.