Akademia Psychobiologii jest dla osób, które chcą nauczyć się bio-logicznego myślenia oraz w sposób usystematyzowany rozwijać swoją własną samoświadomość w nurcie psychobiologii. Choć Akademia powstała głównie z myślą o doskonaleniu zawodowym specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zdrowiem, to psychobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla samych siebie, rodziny i przyjaciół.

Kurs Akademii Psychobiologii to kompleksowa wiedza dotycząca zdrowia i choroby, która łączy podejście klasycznej medycyny z Recall Healing, Totalną Biologią, Biologiką, Nową Germańską Medycyną. Kurs składa się z jedenastu modułów, każdy z kilku odcinków o czasie trwania od 30 min do 3 godzin. Po wykupieniu modułu uczestnik otrzymuje dostęp do nagrań video na okres dwóch lat oraz materiały w formie PDF, które można pobrać na swój komputer. W niektórych modułach znajdują się również pliki audio, również do ściągnięcia na własny dysk, z nagranymi technikami uwalniania dotyczącymi wybranego tematu. Cały kurs Akademii Psychobiologii można kupić w jednym pakiecie lub każdy moduł oddzielnie tu. (Kupując kurs w pakiecie oszczędzasz 260 zł)

Moduł 1: Wprowadzenie do Psychobiologii

Moduł 2: Układ pokarmowy, narząd wzroku i słuchu

Moduł 3: Układ ruchu

Moduł 4: Układ krwionośny, krwiotwórczy i limfatyczny, układ hormonalny

Moduł 5: Gruczoły piersiowe i układ rozrodczy

Moduł 6: Układ oddechowy, układ moczowy, skóra, alergie

Moduł 7: Dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne

Moduł 8: Mózg i obwodowy układ nerwowy, zaburzenia nastroju i choroby psychiczne

Moduł 9: Depresja , uzależnienia, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne

Moduł 10: Zaburzenia odżywiania

Moduł 11: Związki partnerskie

Jak najlepiej korzystać z kursu?

Akademia Psychobiologii to:

  • dobrze zorganizowana i wysoce merytoryczna wiedza, z którą uczestnicy zapoznają się systematycznie przez 11 kolejnych miesięcy
  • poznanie podstaw anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu, w zakresie niezbędnym do opanowania zasad bio-logicznego myślenia
  • zapoznanie uczestników z koncepcją pięciu praw natury i koncepcją konfliktów biologicznych związanych z każdym układem i narządem ciała człowieka (Psychobiologia / Totalna Biologia/ Recall Healing /Biologika)
  • analiza licznych przypadków z mojej własnej praktyki – choć ułatwiająca słuchaczom zapamiętywanie wiedzy, to bezwzględnie szanująca anonimowość moich pacjentów i całkowicie uniemożliwiająca identyfikację jakichkolwiek personaliów

Certyfikat

Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły (pakiet all-in-one lub osobno) otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej*, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.  Certyfikaty będą wysyłane po około 4 miesiącach od momentu zakupu.

Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

 

Akademia Psychobiologii

*Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu kompletów materiałów szkoleniowych oraz innych udostępnionych Mu wiadomości jedynie na użytek prywatny. Użytek ten nie obejmuje powielania ich jakąkolwiek metodą. Każda czynność polegającą na powielaniu ich jakąkolwiek metodą, udostępnianiu ich z góry wiadomemu lub niewiadomemu kręgowi odbiorców, dokonaniu ich dekompilacji wymaga  wyraźnej zgody Wykonawcy.

Program kursu

Wprowadzenie do budowy kursu Akademii Psychobiologii Online
Jak najlepiej korzystać z kursu Akademii Psychobiologii? 00:07:03
Wprowadzenie do modułów 00:05:54
Moduł 1: Wprowadzenie do Psychobiologii
Odc. 1. Wprowadzenie moduł 1 00:40:44
Definicja choroby wg głównego nurtu medycyny zachodniej (paradygmat materialistyczny). Definicja choroby wg psychobiologii. Świadomość jako zjawisko nielokalne (paradygmat niematerialistyczny). Powiązanie świadomości z ciałem fizycznym. Biologiczne i filozoficzne podstawy psychobiologii - Germańska Nowa Medycyna, Biologika, Totalna Biologia, Recall Healing, Mapa świadomości Davida Hawkinsa, Spektrum Świadomości Kena Wilbera (więcej szczegółów o poziomach świadomości w ostatnim odcinku wykładu).
Odc. 2. Biologia przekonań 02:57:00
Przekonania (programy przetrwania) jako lista nawigacji dla automatycznego, podświadomego mózgu. Źródła programów przetrwania: przekaz transgeneracyjny, projekt/cel, własne doświadczenia. Mechanizmy tworzenia programów przetrwania: jak emocje zmieniają ekspresję genów, mechanizmy selekcjonowania informacji przez automatyczny mózg (fizjologiczne podłoże „prawa przyciągania”), rola autonomicznego układu nerwowego, fizjologiczne zabezpieczenia przed „kasowaniem” programów przetrwania (zmianą przekonań, nawyków).
Odc. 3. Pięć praw natury 01:45:57
Choroba jako specjalny biologiczny sensowny program natury (SBSPN) uruchamiany wskutek przeżycia wstrząsu emocjonalnego. Konflikt biologiczny. Dwufazowy przebieg SBSPN. Zmiany na poziomie psychiki, przekaźników w mózgu i tkanek w przebiegu SBSPN. Rola mikroorganizmów. Biologiczny niezmiennik – sens specjalnych biologicznych specjalnych programów natury.
Odc. 4. Jak zapadamy na choroby 01:08:45
Rodzaje konfliktów biologicznych, nietypowe przebiegi specjalnych biologicznych sensownych programów natury. Skondensowane doświadczenia.  Biologiczne komórkowe cykle pamięciowe. Jak dzieci zapadają na choroby?
Odc. 5. Konflikty biologiczne związane z listkami zarodkowymi 01:02:51
Konflikty biologiczne powiązane z listkami zarodkowymi. Lateralizacja i jej rola w dekodowaniu treści biologicznego konfliktu. Konstelacje biologicznych konfliktów.
Odc. 6. Warunki zdrowienia 00:44:34
Co utrudnia lub uniemożliwia wyzdrowienie? Piramida Maslowa a biologiczne konflikty. Spektrum Świadomości wg Kena Wilbera. Mapa Świadomości Davida Hawkinsa.
Materiały do pobrania moduł 1 00:00:00
Moduł 2: Układ pokarmowy, narząd wzroku i słuchu
Odc. 1 Układ pokarmowy cz. 1 01:00:54
Rola układu pokarmowego. Koncepcja kęsa. Koncepcja czasu w układzie pokarmowym. Usta. Popękane wargi. Opryszczka wargowa. Rozszczep/rak wargi. Policzek – gryzienie. Zęby. Duży odstęp między zębami. Zęby wysunięte do przodu. Konflikty w poszczególnych zębach. Bruksizm. Choroby przyzębia. Podniebienie - rak, rozszczep.
Odc. 2 Układ pokarmowy cz.2 01:00:30
Ślinianki – przyuszna, podżuchwowa, podjęzykowa. Zespół Sjogrena. Świnka. Kamica ślinianek. Język – przerost, zapalenie, rak. Ageusja. Grzybica. Grzybica jam ustnej. Pleśniawki. Gardło. Migdałki podniebienne. Mononukleoza zakaźna. Migdałek gardłowy, trzeci migdał. Przerost migdałka gardłowego. Przełyk – skurcze, zwężenie, żylaki, uchyłek Zenkera. Przepuklina rozworu przełykowego.
Odc. 3 Układ pokarmowy cz.3 00:51:58
Żołądek. Funkcje żołądka. Gruczolakorak żołądka. Choroba wrzodowa żołądka. Owrzodzenie żołądka. Zwężenie odźwiernika. Jelita. Dwunastnica. Zwieracz Oddiego. Choroby XII-cy. Patologie zwieracza Oddiego. Jelito cienkie. Choroba Crohna. Wgłobienie jelita. Mięsakomięśniak jelita. Celiakia.
Odc. 4 Układ pokarmowy cz. 4 01:01:33
Jelito grube. Wyrostek robaczkowy. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Uchyłki jelita grubego – zapalenie. Polip okrężnicy. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zespól jelita drażliwego. Rak jelita grubego. Choroba Hirschprunga. Nabłonek płaski odbytu (świąd, hemoroidy, rak). Odbyt.
Odc. 5 Układ pokarmowy cz.5 00:32:22
Wątroba. Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych. Zapalenie wątroby typu A, B, C. Kamica żółciowa. Transaminazy. Trzustka. Odbijanie. Wymioty. Biegunka. Nietrzymanie stolca. Wzdęcia. Zaburzona perystaltyka jelit. Zaparcia. Otrzewna. Przepuklina brzuszna. Przepuklina pachwinowa. Pępek. Zrosty.
Odc. 6 Narząd wzroku 02:39:35
Gałka oczna. Dno oka. Mięśnie oka. Patologie narządu wzroku. Koncepcja czasu w narządzie wzroku. Powieki, spojówki. Jęczmyk. Gradówka. Zapalenie spojówek. Skrzydlik. Gruczoły łzowe. Łzawienie. Suche oczy. Rogówka – zapalenie, owrzodzenie. Stożek rogówki. Astygmatyzm. Tęczówka – światłowstręt. Krótkowzroczność. Nadwzroczność. Nadwzroczność starcza. Soczewki dwuogniskowe. Zaćma. Jaskra. Męty. Odklejanie siatkówki. Retinopatia. Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Daltonizm. Zwyrodnienie plamki żółtej. Oczopląs. Zez zbieżny i rozbieżny. Niedowiedzenie połowiczne. Amblyopia. Wytrzeszcz. Zanik nerwu wzrokowego.
Odc. 7 Narząd słuchu 01:28:45
Jak słyszymy? Budowa narządu słuchu. Zapalenie ucha zewnętrznego. Ostre zapalenie ucha środkowego. Trąbka słuchowa. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Kosteczki słuchowe. Otoskleroza. Perlak. Zapalenie wyrostka sutkowatego. Niedosłuch odbiorczy. Głuchota. Nietolerancja hałasu. Szumy uszne. Zawroty głowy. Choroba Meniere'a. Choroba lokomocyjna.
Materiały do pobrania moduł 2 00:00:00
Moduł 3: Układ ruchu
Odc. 1 Układ ruchu cz.1 01:16:35
Kości. Okostna. Niskie poczucie wartości. Porównywanie. Złamanie kości. Algodystrofia. Osteoporoza. Kostniak. Kostniakomięsak. Zapalenie okostnej. Stawy. Chrząstki stawowe. Łąkotka. Więzadła. Zapalenie stawu. Choroba zwyrodnieniowa stawów.Ostra gorączka reumatyczna. Reumoidalne zapalenie stawów. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Artropatia łuszczycowa. Zwichnięcie. Trzeszczące stawy. Symbolika poszczególnych elementów układu ruchu: Kość sitowa. Kość jarzmowa. Szczęka i żuchwa. Staw skroniowo-żuchwowy. Szczękościsk. Kości nosowe. Kość podniebienna. Lemiesz.Kosteczki słuchowe. Otoskleroza. Klatka piersiowa. Żebra. Mostek.
Odc. 2 Układ ruchu cz.2 01:33:53
Kończyna górna. Obojczyk. Łopatka: grzebień, wyrostek kruczy, wydrążenie panewkowe. Kość ramienna. Bark.
Odc. 3 Układ ruchu cz.3 01:19:39
Staw mostkowo-obojczykowy. Staw barkowo-obojczykowy. Staw ramienny. "Staw łopatkowo-obojczykowy". Kość ramienna. Koniec dalszy kości ramiennej. Nadkłykieć przyśrodkowy. Nadkłykieć boczny. Staw łokciowy. Łokieć. Kość przedramienna. Kość łokciowa. Wyrostek rylcowaty. Kość łokciowa. Kości dłoni i nadgarstka. Kość promieniowa. Głowa kości promieniowej. Kość łódeczkowata. Kość księżycowata. Kość trójgraniasta. Kość haczykowata. kość główkowata. Kość czworoboczna większa i mniejsza. Nadgarstek. Ganglion. Dłonie. Kości śródręcza. Palce dłoni: kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, mały.
Odc. 4 Układ ruchu cz.4 02:16:32
Symbolika poszczególnych elementów ruchu: Miednica. Kość krzyżowa. Kość ogonowa. Staw krzyżowo-guziczny. Kość biodrowa. Spojenie łonowe. Staw biodrowy. Kość kulszowa. Staw krzyżowo-biodrowy. Nogi. Kość udowa. Staw kolanowy. Kolano. Rzepka. Staw udowo-rzepkowy. Staw udowo-piszczelowy. Łąkotki. Podudzie. Kość piszczelowa. Kość strzałkowa. Kość skokowa. Staw skokowy. Kostka przyśrodkowa i boczna. Stopy. Stopy nadmiernie wysklepione. Płaskostopie. Kości stopy. Kość piętowa. Ostrogi piętowe. Staw skokowo-piętowy. Kość łódkowata. Staw skokowo-łódkowy. Kość sześcienna. Kości klinowate. Palce stóp. Hallux.
Odc. 5 Układ ruchu cz.5 01:10:05
Kręgosłup. Naturalne krzywizny kręgosłupa. Krążek międzykręgowy. Dyskopatia. Kifoza, lordoza, skolioza. Kręgosłup szyjny - 7 kręgów. Kręgosłup piersiowy - 12 kręgów. Kręgosłup lędźwiowy - 5 kręgów. Rwa kulszowa.
Odc. 6 układ ruchu cz.6 00:27:43
Mięśnie prążkowane. Sympatykotomia. Wagotonia. Ból mięśni. Mięsień biodrowo-lędźwiowy. Miopatia. Fibromaligia. Kręcz szyi, sztywność karku. Kurcz łydki. Ścięgna. Ścięgno Achillesa. Zespół cieśni nadgarstka. Przykurcz Dupuytrena.
Materiały do pobrania moduł 3 00:00:00
Moduł 4: Układ krwionośny, krwiotwórczy i limfatyczny, układ hormonalny
Odc. 1 Wprowadzenie. Choroby serca. 01:40:23
Układ krążenia. Pochodzenie embrionalne tkanek serca i wielkich naczyń. Symbolika przedsionków i komór serca. Zastawki serca i wielkich naczyń. Choroby serca. Zawał mięśnia sercowego prawdziwy. Rzekomy zawał mięśnia sercowego. Przerost mięśnia sercowego. Choroba wieńcowa. Cholesterol, trójglicerydy. Przekaźniki stref płci/posiadania. Konstelacje stref własności płciowej - konflikt pierwotny i wtórny. Konflikt utraty terytorium. Wyściółka tętnic wieńcowych. Przekaźniki rytmu serca. Biologiczny limit czasu. Objawy dusznicy bolesnej. Konflikt frustracji związanej z bezsilnością. Wyściółka żył wieńcowych. Przekaźniki rytmu serca. Nabłonek płaski szyjki macicy. Zaburzenia rytmu serca. Tachykardia. Bradykardia. Arytmia/palpitacje. Osierdzie - zapalenie, międzybłoniak.
Odc. 2 Wrodzone i nabyte wady serca i wielkich naczyń 00:30:05
Symbolika przedsionków i komór serca. Przeciek międzyprzedsionkowy. Przeciek międzykomorowy. Przełożenie (odwrócenie) wielkich naczyń. Szmery nad sercem. Zespół WPW. Niedorozwój prawego przedsionka. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej. Niedomykalność zastawki dwudzielnej. Zwężenie zastawki dwudzielnej. Niedomykalność zastawki trójdzielnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej. Zwężenie podaortalne. Zwężenie zastawki aorty. Niedomykalność zastawki aorty. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Niedomykalność zastawki płucnej. Przewód Botalla. Terytoria w TMC.
Odc. 3 Tętnice i żyły 01:24:37
Symbolika naczyń krwionośnych. Tętnice- znaczenie ogólne. Arterioskleroza - stwardnienie tętnic. Tętnica szyjna. Tętnica tarczowa. Aorta. Naczynia mózgu. Tętniak mózgu. Udar mózgu/wylew krwi do mózgu. Naczyniak. Nadciśnienie tętnicze.Wysokie ciśnienie skurczowe. Wysokie ciśnienie rozkurczowe. Nadciśnienie pochodzenia nerkowego. Niskie ciśnienie tętnicze. Choroba Raynauda. Uderzenia gorąca. Żyły obwodowe. Żylaki. Krwawienie z nosa. Choroba Schoenleina-Henocha. Pajączki naczyniowe.
Odc. 4 Układ limfatyczny 00:38:20
Naczynia limfatyczne, węzły chłonne. Chłoniak. Chłoniak nieziarniczy Lymphoma non-Hodgkin. Ziarnica złośliwa Lymphoma Hodgkin. Grasica. Śledziona.
Odc. 5 Krew i układ krwiotwórczy 00:39:33
Krew symbolika. Białaczka. Białaczka szpikowa. Białaczka monocytowa. Białaczka limfoblastyczna. Szpiczak mnogi. Anemia. Anemia złośliwa. Czerwienica prawdziwa. Hemochromatoza. Trombocytoza - zwiększona krzepliwość krwi. Trombocytopenia - zmniejszona krzepliwość krwi. Hemofilia. Siniaki. Konflikt serologiczny. Osłabiona odporność. Choroby autoimmunologiczne.
Odc. 6 Gruczoły dokrewne 02:02:58
Przysadka mózgowa (płat przedni, środkowy i tylni). Hiperprolaktynemia. Niskorosłość. Gigantyzm. Bezsenność. Tarczyca i przytarczyce. Nadczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy. Rak pęcherzykowy. Rak rdzeniasty. Choroba Gravesa-Basedowa. Choroba Hashimoto. Wole. Hiperkalcemia. Tężyczka. Trzustka. Cukrzyca. Insulinoodporność. Hipoglikenia. Hipoglikenia reaktywna. Nadnercza. Pheochromocytoma. Zespół przewlekłego zmęczenia.
Materiały do pobrania moduł 4 00:00:00
Moduł 5: Gruczoły piersiowe i układ rozrodczy
Odc. 1 Gruczoł piersiowy 02:28:15
Gruczoł piersiowy. Węzły chłonne. Pierś. Rak piersi. Rak gruczołowy. Rak wewnątrzprzewodowy. Pierś - aspekt społeczny. Pierś macierzyńska. Pierś niemacierzyńska. Lokalizacja zmian. Zmiany w okolicach węzłów chłonnych. Mastopatia (Zwyrodnienie włóknisto-torbielowe). Czerniak piersi. Choroba Recklinhausena. Zbyt duże/zbyt małe piersi. Brak pokarmu.
Odc. 2 Kobiece narządy rozrodcze Unlimited
(czas trwania odcinka 3:04:54) Jajniki. Rak/torbiel jajnika. Torbielowatość jajników. PCO - zespół policystycznych jajników. Bolesne owulacje. Przetrwały pęcherzyk Graafa. Potworniak. Jajowody. Macica. Tyłozgięcie macicy. Trzon macicy (polipy, rak). Endometrioza. Mięśniaki macicy. Mięsakomięśniak macicy. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Bolesne miesiączki. Obfite krwawienia podczas miesiączki. Bóle głowy podczas miesiączki.Brak miesiączki. Szyjka macicy. Konflikt frustracji związanej z przynależnością. Wyściółka żył wieńcowych. Nabłonek płaski szyjki macicy. Polip szyjki macicy. Poronienie. Perforacja macicy. Przodujące łożysko. Niewydalone łożysko. Cięcie cesarskie. Gruczolak kosmówkowy. Ciąża pozamaciczna. Pochwa. Infekcje pochwy. Suchość pochwy. Gruczoły Bartholina. Atrezja pochwy. Dyspareunia. Wypadanie pochwy. Oziębłość seksualna. Przedwczesna menopauza.
Odc. 3 Męskie narządy rozrodcze 00:43:12
Jądra. Moszna. Prostata. Stulejka.
Odc. 4 Anorgazmia. Zaburzenia erekcji. Bezpłodność. 00:31:55
Anorgazmia u kobiety. Zaburzenia erekcji. Bezpłodność/zaburzenia erekcji. Bezpłodność/bezdzietność.
Odc. 5 Choroby przenoszone drogą płciową. Hormony. Choroby nowotworowe. 00:37:27
Chlamydioza u kobiet. Chlamydioza u mężczyzn. Rzeżączka. Brodawki płciowe. Rzęsistkowica. Opryszczka genitalna. Drożdżyca. Kiła. Hormony. Choroby nowotworowe. Konflikt nawracający/cofający się. Konflikt powracający. Konflikt w zawieszeniu. Konflikt diagnozy-prognozy. Praca z pacjentem chorym na nowotwór.
Materiały do pobrania moduł 5 00:00:00
Moduł 6: Układ oddechowy, układ moczowy, skóra, alergie
Odc. 1 Układ oddechowy cz.1 01:20:35
Układ oddechowy. Nos. Zatoki oboczne nosa. Katar. Zapalenie zatok. Polipy nosa. Zatkany nos. Anosmia - utrata węchu. Kichanie. Krwawienie z nosa. Krwotok z nosa. Przegroda nosa. Skrzywienie przegrody nosa. Kość sitowa. Lemiesz. Złamanie nosa. Zimny nos. Ziewanie. Chrapanie. Sleepapnea - bezdech podczas snu.
Odc. 2 Układ oddechowy cz. 2 01:39:25
Krtań - mięśnie, błona śluzowa. Przekaźnik dla krtani. Porażenie strun głosowych. Koklusz. Duszność krtaniowa. Przekaźnik dla oskrzeli. Oskrzela. Nabłonek płaski błony śluzowej. Suchy kaszel. Rak oskrzeli. Mukowiscydoza - zwłóknienie torbielowate. Astma. Mięśnie oskrzeli. Konstelacja astmatyczna. Stan astmatyczny. Spazmatyczny płacz - skurcz dróg oddechowych podczas płaczu. Rozstrzenie oskrzeli. POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc. Płuca. Gruźlica płuc. Zachłystowe zapalenie płuc. Sarkoidoza - choroba Besniera-Boecka-Schaumanna. Niedotlenienie okołoporodowe. Opłucna - międzybłoniak. Odma opłucnowa.
Odc. 3 Układ moczowy 00:54:17
Układ moczowy. Nerka. Brak jednej nerki. Zespół zbiorczy cewki nerki. Konflikt cewki nerki zbiorczej jako konflikt wtórny. Gruźlica nerek. Białkomocz. Zespól nerczycowy. Nerczyca lipidowa. Nerki - kora. Kłębuszkowe zapalenie nerek. Niewydolność nerek. Układ odprowadzający mocz. Zapalenie dróg moczowych. Escherichia coli. Klebsiella pneumoniae. Zapalenie miedniczek nerkowych. Zapalenie pęcherza moczowego. Moczowody. Kamica dróg nerkowych. Kamienie nerkowe, kolka nerkowa. Trójkąt pęcherza moczowego. Brodawczak/rak pęcherza moczowego. Moczenie nocne u dzieci. Nietrzymanie moczu. Wypadanie pęcherza moczowego. Pieniądze - problemy z płynnością finansową.
Odc. 4 Alergie 01:02:14
Alergia. Obrzęk - integralny składnik alergii. Psychologiczne znaczenie obrzęku. Ścieżki wstrząsu emocjonalnego. Kompleks alergiczny. Alergia - stworzenie dystansu. Alergiczny nieżyt nosa. Alergiczne zapalenie spojówek. Alergiczne reakcje skórne. Obrzęk naczynioruchowy Quinckego. Wstrząs anafilaktyczny. Alergie pokarmowe (także nietolerancje). Alergia wg Kabały. Alergie rodzaje. Alergie Krzyżowe. Praca z alergią.
Odc. 5 Naskórek 00:58:57
Skóra: naskórek. Egzema. Łuszczyca. Rak podstawnokomórkowy skóry. Pokrzywka. Bielactwo. Kurzajki. Opryszczka wargowa. Ospa wietrzna. Odra. Różyczka. Łupież. Łupież różowy. Sucha skóra. Świąd skóry. Rogowacenie białe - leukoplakia.
Odc. 6 Skóra właściwa. Włosy i paznokcie. 00:53:40
Gronkowce. Paciorkowce. Grzybica. Grzybica palucha. Grzybica stóp. Rumieniec, czerwienienie się. Piegi. Znamię. Czerniak. Trądzik. Liszajec zakaźny. Trądzik różowaty. Czyrak. Półpasiec. Narośla łącznotkankowe. Łupież pstry. Twardzina skóry. Zastrzał. Róża. Nadmierna potliwość. Pocenie się - dłonie, stopy, szyja, pachy. Włosy. Łysienie.wypadanie włosów. Łysienie androgenowe. Łysienie plackowate. Nadmierne owłosienie. Cienkie, łamiące się włosy. Siwienie. Bawienie się włosami. Wyrywanie włosów. Paznokcie. Wrastanie paznokci. Obgryzanie paznokci. Stukanie paznokciami, oglądanie paznokci. Słabe paznokcie. Grzybica paznokci. Obgryzanie skórek.
Materiały do pobrania moduł 6 00:00:00
Moduł 7: Dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne
Odc. 1 Wstęp 00:28:04
Choroby dzieci - własne konflikty, przekaz transgeneracyjny, projekt/cel, problemy emocjonalne rodziców. Projekt cel - bezwiedna projekcja rodziców. Prawo tworzenia. Piętnowanie genomowe. Cykle. Nadrzędny cel biologii: przetrwanie gatunku.
Odc. 2 Poczęcie 00:59:24
Okoliczności. Cel. Reakcja matki/ojca na ciążę. Poczęcie. Poczęcie in vitro. Inseminacja. Dziecko poczęte po śmierci innych dzieci. Dziecko zastępcze. Słynne dzieci zastępcze. Śmierć jednego z bliźniaków.
Odc. 3 Ciąża 00:45:21
Kobieta orientuje się, że jest w ciąży. Jak matka informuje ojca o ciąży? Jak ojciec reaguje na informację o ciąży? Rodzice informują otoczenie o ciąży. I trymestr - embrion. II, III trymestr - płód. Oczekiwanie płci dziecka. Dziewczyna oczekiwana jako chłopiec. Wybrane dolegliwości w ciąży. Wymioty w ciąży. Gestoza - zatrucie ciążowe. Nadciśnienie tętnicze. Obrzęki. Obrzęki limfatyczne. Białkomocz. Rzucawka porodowa. Żylaki. Niedokrwistość. Cukrzyca ciążowa. Drogi moczowe. Zgaga, refluks. Nadmierne przybieranie na wadze. Zaparcia. Hemoroidy. Ostuda. Toksoplazmoza. Cytomegalia.
Odc. 4 Narodziny 00:41:21
Narodziny. Oksytocyna. Poród indukowany. Dolargan przed porodem. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Poród pośladkowy. Owinięcie pępowiną. Problemy z łożyskiem. Tuz po narodzinach. Pobyt w inkubatorze. Zachłystowe zapalenie płuc. Niedotlenienie okołoporodowe. Wcześniactwo. Poród po terminie.
Odc. 5 Najczęstsze choroby wieku dziecięcego 00:32:36
Najczęstsze choroby „wieku dziecięcego”; choroby zakaźne i pasożytnicze; inne problemy zdrowotne
Odc. 6 Choroby wrodzone i wybrane przypadki problemów zaprogramowanych w P/C 00:30:10
Staw biodrowy. Zwichniecie stawów biodrowych. Koślawość kolan. Stopy końsko-szpotawe. Małogłowie. Przepuklina pępkowa. Przepuklina pachwinowa. Rozszczep kręgosłupa. Rozszczep podniebienia. Jądro wędrujące/niezstąpione. Zespół Downa. Traiada 2. Mukopolisacharydoza.
Odc. 7 Problemy szkolne i wychowawcze, zaburzenia zachowania cz.1 00:41:34
Tiki. Jąkanie. Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia.
Odc. 8 Problemy szkolne i wychowawcze, zaburzenia zachowania cz.2 01:01:06
Zaburzenia koncentracji. Dziecko, które się wszędzie spóźnia. Ssanie kciuka. Strach przed chodzeniem do szkoły. Złość. ADHD. Autyzm. Zespół Aspergera.
Odc. 9 Znaczenie kolejności w linii rodzeństwa 00:32:00
Dziecko nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Odc. 10 Dzieci adoptowane 00:19:55
Dzieci adoptowane z powodu okoliczności życiowych. Dzieci adoptowane z powodu porzucenia przez matkę. Adopcja. Błędy popełniane przez rodziców adopcyjnych. Praca z dzieckiem adoptowanym. Dziecko adoptowane.
Odc. 11 Praca z dzieckiem 00:19:36
Założenia metody. Rozmowa z dzieckiem. Pomocne metafory. Pokaż dziecku rozwiązanie jego problemu. Praca z dzieckiem.
Materiały do pobrania moduł 7 00:00:00
Moduł 8: Mózg i obwodowy układ nerwowy, zaburzenia nastroju i choroby psychiczne
Odc. 1 Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne cz.1 01:26:31
Dwufazowy przebieg programu natury. Zaburzenia umysłowe. Konstelacje konfliktów. Zdrowienie. Sterowniki w pniu mózgu. Konstelacje pnia mózgu. Konstelacje pnia mózgu - zdrowienie. Komplikacje. Choroba Alzheimera. Sterowniki w móżdżku. Konstelacje móżdżku. Konstelacje móżdżku - uzdrowienie. Sterowniki w istocie białej. Konstelacje istoty białej. Konstelacje kory mózgowej. Kora mózgowa. Konstelacje "społeczne".Kora motoryczna. Kora sensoryczna. Kora postsensoryczna. Przekaźniki związane z obawami/strachem. Konstelacje związane z obawami/strachem. Konstelacja dwuczołowa. Konstelacja kory przedmotoryczno-sensorycznej i kory wzrokowej. Konstelacja potyliczno-czołowa. Konstelacja dwupotyliczna. Konstelacje związane ze strachem
Odc. 2 Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne cz. 2 01:26:37
Strefy własności płci/posiadania. Konflikty terytorialne stref własności płciowej. Przekaźniki stref własności płciowej. Konstelacje stref własności płciowej. Strefy własności płciowej. Konstelacje stref własności płciowej - konflikt pierwotny i wtórny. Reguły wagi. Infantylizm. Konstelacje stref płci/posiadania: konstelacja dwupowietrzna, konstelacja autystyczna, mitokonstelacja, konstelacja dwusercowa (Casanova, Nimfa - mania i depresja), konstelacja agresywna, konstelacja anorektyczna (anoreksja, bulimia), konstelacja dwupęcherzowa, astmatyczna. Depresja.Bezsenność. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Odc. 3 Konsultacja psychobiologii 00:32:24
Struktura konsultacji.
Odc. 4 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 1 01:27:23
Epilepsja (konflikt powracający. Napady małe i duże.) Stwardnienie rozsiane SM. Stwardnienie zanikowe boczne SLA.
Odc. 5 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 2 00:49:28
Mózgowe porażenie dziecięce. Choroba Heinego-Medina. Zawroty głowy. Choroba Parkinsona. Zespół Tourette'a. Guz mózgu. Oponiak.
Odc. 6 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 3 00:48:09
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Udar mózgu. Omdlenia. Utrata pamięci. Choroba lokomocyjna. Neuralgia. Nerw trójdzielny. Zespół piekącej jamy ustnej. Porażenie nerwu twarzowego Bella. Nerwiakowłókniakowatość. Wzgórze. Ból głowy. Migrena.
Odc. 7 Borelioza 00:30:58
Borelioza. Rumień wędrujący. Neuroborelioza. Zawiłość boreliozy - Thomas M. Gier,
Odc. 8 Bonus: Medytacja z Grażyną Walasek 00:36:10
Materiały do pobrania moduł 8 00:00:00
Moduł 9: Depresja, uzależnienia, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne
Odc. 1 Depresja cz. 1 00:52:43
Mapa świadomości Davida Hawkinsa. Depresja wg psychologii. Konstelacje stref płci/posiadania. Regułą balansu - cechy depresyjne i maniakalne, zaburzenia bipolarne. Konflikt wzgórza – konflikt rozpaczy, desperacji, beznadziei. Frustracja. Pragnienia. Par hormonalny.
Odc. 2 Depresja cz. 2 00:33:54
Konflikty terytorialne. Strefy płci/posiadania. Terytoria w Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Ogień-radość, Ziemia-obrzydzenie, Metal/Powietrze-smutek. Woda-strach. Drewno-gniew, uraza. Terytoria przed narodzinami. Mechanizm obniżonego poczucia wartości. Perfekcjonizm. Konsekwencje perfekcjonizmu. Profilaktyka depresji.
Odc. 3 Uzależnienia cz. 1 00:32:20
Uzależnienie. Podstawy uzależnień. Alkohol. Wino. Czerwone wino. Piwo. Szampan. Delirium.
Odc. 4 Uzależnienia cz. 2 00:59:43
Tytoń. Nikotyna. Papierosy. Cygaro. Narkotyki. Marihuana. Kokaina. Amfetamina. LSD. Haszysz. Heroina. Opium. Morfina. Ayahuasca. Środki nasenne, uspokajające. Coca-cola. Seks. Pornografia. Stres. Herbata. Kawa. Jedzenie. Słodycze. Czekolada. Sól. Gry. Zakupy. Ludzie.
Odc. 5 Uzależnienia cz. 3 00:54:45
Samookaleczenia. Pircing, tatuaże. Telefon, TV. Internet. Czystość. Operacje plastyczne. Kręcenie włosami. Ukrywanie nałogu. Praca z nałogami. John Flaherty. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Zbieractwo-syllogomania. Myśli samobójcze. Hipochondria.
Materiały do pobrania moduł 9 00:00:00
Moduł 10: Zaburzenia odżywiania
Odc. 1 Zaburzenia odżywiania cz.1 00:38:00
Zaburzenia odżywiania. Nadwaga-niedowaga. Nadwaga, otyłość. Podejście do rozwiązywania problemów z wagą z różnych poziomów świadomości. Utrata wagi vs eliminowanie zbędnych kilogramów. Tłuszcz. Jedzenie. Konflikty związane z wagą.
Odc. 2 Konflikt porzucenia. 00:42:13
Konflikt porzucenia. Logika biologii. Programowanie. Gromadzenie wody w ciele. Kanaliki zbiorcze nerek. Ćwiczenie.
Odc. 3 Brak, którego nie można strawić. 00:37:17
Brak, którego nie można strawić. Logika biologii. Nie mam tego, czego chcę. Mam to, czego nie chcę. Brak. Konflikt braku. Ćwiczenie.
Odc. 4 Konflikt tożsamości. 00:37:46
Konflikt tożsamości. Logika biologii. Terytoria w TMC. Ogień – radość. Ziemia – obrzydzenie. Metal/Powietrze – smutek. Woda -strach. Drewno – gniew, uraza. Terytoria przed narodzinami. P/C przykłady programowania. Ćwiczenie.
Odc. 5 Tłuszcz jako ochrona. 00:15:36
Tłuszcz jako ochrona. Szok związany ze strachem. Poczucie bezpieczeństwa. Ćwiczenie.
Odc. 6 Konflikt sylwetki. 00:26:10
Konflikt sylwetki. Przekonania na temat zbyt krągłej sylwetki. Przekonania na temat problemów z wagą. Mechanizm obniżonego poczucia wartości. Perfekcjonizm. Przekonania związane z wagą. Ćwiczenie.
Odc. 7 Nadwaga, otyłość – inne konflikty. 00:25:01
Nadwaga, otyłość – inne konflikty. Ćwiczenie.
Odc. 8 Nadwaga, otyłość – wybrane lokalizacje. 00:26:02
Nadwaga, otyłość wybrane lokalizacje. Otyłość typu kobiecego i męskiego. Symbolika górnych części ciała. Symbolika dolnych partii ciała. Talia. Nieduży brzuch „brzuszek”. Duży brzuch. Opona wokół brzucha. Bryczesy. Biodra, pośladki. Duża górna część ud - „syrena”. Biodra i uda. Tłuszcz w zgięciu kolan. Łydki. Duże kostki. Podwójny podbródek. Cellulit. Cellulitis. Tłuszczak.
Odc. 9 Zaburzenia odżywiania cz. 2 00:40:01
Praca z problemami z wagą z perspektywy mapy poziomów świadomości. Technika uwalniania głodu/pragnienia jedzenia. „Regulator apetytu”.
Odc. 10 Kilka faktów na temat odżywiania. 00:31:08
Węglowodany proste i złożone. Polisacharydy. Zaburzenia odżywiania związane z konstelacjami konfliktów kory mózgowej. Anoreksja – jadłowstręt psychiczny. Konstelacja anorektyczna. Bulimia – żarłoczność psychiczna. Ortoreksja. Inne problemy: Cholesterol. Trójglicerydy. Acetonemia. Kreatyna. Dna moczanowa.
Materiały do pobrania moduł 10 00:00:00
Moduł 11: Związki partnerskie
Odc. 1 Związki: zakochanie a miłość 00:41:51
Związki intymne: czy to jest miłość? Stany mylnie utożsamiane z miłością. Zakochanie się. Mit miłości romantycznej. Zakochanie a miłosć: Dawid Hawkins. Zależność od drugiej osoby. Kateksja bez miłości. Miłość M. Scott Peck. Jak wchodzimy w związki intymne? Jesteś taki, jak ja. Jesteś moją drugą połówką.
Odc. 2 Koluzja 00:30:57
Koluzja. Mechanizm. Podstawowe rodzaje koluzji. Koluzja narcystyczna. Koluzja oralna. Koluzja analna. Koluzja falliczna. Psychobiologia związków.
Odc. 3 Kompleks Edypa i Elektry 00:35:10
Edyp, Elektra. Kompleks Edypa i Elektry. Chłopiec. Dziewczynka. Dobre relacje miedzy rodzicami. Brak komunikacji z ojcem/matka krytykuje ojca. Brak komunikacji z matką/ojciec krytykuje matkę. Zła komunikacja między rodzicami. Różne przykłady.
Odc. 4 Triady 00:54:13
Triada 1. Triada 2. Triada 3. Triada 4. Triada 5. Triada 6. Triada 7. Triada 8.
Odc. 5 Para w biologii 00:34:55
Samiec alfa. Samica alfa. Para. Uznawanie/docenianie. Ćwiczenie. Komunikaty "ty", "Ja". Słuchaj. Inne sugestie. Seksualność. Klątwy seksu. Idealny układ. Rutyna seksualna. Tożsamość seksualna. Homoseksualizm: Mężczyzna i kobieta - przykładowe programy. Biseksualizm - przykładowe programy. Transwestytyzm - przykładowe programy.
Odc. 6 Dlaczego jestem singlem? 00:28:24
Przykłady.
Materiały do pobrania moduł 11 00:00:00

Specjalista

dr n. med. Marzanna Radziszewska

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera.

Jest dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowała pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Od 2014 roku jest także certyfikowanym coachem ICC.

Obejrzyj darmowe filmy z dr. n.med. Marzanną Radziszewską.

  • 4,690.00 z VAT per 730 dni
  • 730 Dni
304 ZAPISANYCH STUDENTÓW
 |    ALL RIGHTS RESERVED