Centrum dowodzenia w ciele człowieka jest mózg; jego najważniejszym celem jest utrzymanie ciała przy życiu. Dopóki nie zostanie uszkodzony, nigdy się nie myli. W wielu publikacjach możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że człowiek wykorzystuje zaledwie niewielką część (kilka procent) swojego mózgu, ale jest to prawda tylko w odniesieniu do części mózgu zarządzanej przez świadomość. W rzeczywistości większość mózgu nigdy nie śpi i pracuje na pełnych obrotach, jak automat, regulując czynność serca, krążenie krwi, oddychanie, pozbywanie się toksyn i zbędnych produktów metabolizmu czy utrzymanie odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej. Tą część mózgu nazywamy mózgiem automatycznym lub autonomicznym. Działa on setki tysięcy razy szybciej od mózgu świadomego i reaguje na nasze emocje w sposób zaprogramowany w naszej podświadomości.

Dla autonomicznego mózgu czas nie istnieje, wszystko dzieje się tu i teraz; ma on dostęp do danych zapisanych w historii rodziny i danych wspólnych dla całego gatunku. Jednocześnie, dla autonomicznego mózgu inni ludzie także nie istnieją; tylko w Twoim ciele twój mózg może znaleźć rozwiązanie, dlatego jeśli przeżywasz np. strach o czyjeś życie, to Twój mózg zinterpretuje to jako twój własny problem.

Gdy przeżywana sytuacja stresowa przekracza poziom, który tak absorbuje mózg, że pojawia się ryzyko, iż nie podoła on realizowaniu swoich podstawowych funkcji – konflikt zostaje sprowadzony na poziom fizyczny i dekodowany jest w określonym narządzie.
Mózg sam w sobie również jest narządem, w którym manifestują się konflikty uprzednio nierozwiązane na poziomie podświadomym. Gdy pojawia się więcej niż jeden taki konflikt, może powstać konstelacja, której skutkiem będą poważne zaburzenia nastroju lub nawet choroba umysłowa.

Przeanalizujemy konstelacje pnia mózgu odpowiadające m.in. za demencję, konstelacje móżdżku i istoty białej prowadzące m.in. do sadyzmu, fanatyzmu, megalomanii, cezaromanii czy narcyzmu, a także konstelacje kory mózgowej, objawiające się m.in. paranoją, schizofrenią, depresją, manią, zaburzeniami bipolarnymi, autyzmem, mitomanią, nimfomanią. Psychobiologia wyjaśnia jak, poprzez zaburzenia nastroju i choroby psychiczne, działa doskonała logika ukierunkowanej na przetrwanie biologii.

W ramach tego modułu omówimy także konflikty biologiczne związane ze stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, padaczką i inne zagadnienia związane z układem nerwowym.
Gdy raz zrozumiemy moc umysłu i naturę myśli, zrozumiemy, że jedną z zasad świadomości jest to, że podlegamy jedynie temu, o czym myślimy. To jedno zdanie jest kluczem do wyleczenia ze wszystkich chorób, bólu i cierpienia.

Jesteśmy podporządkowani jedynie temu, o czym myślimy. – David Hawkins

Certyfikat

Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły (pakiet all-in-one lub osobno) otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.

Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

akademia psychobiologii certyfikat

Ważna informacja: Moduł 8 Akademii Psychobiologii – Mózg i obwodowy układ nerwowy, zaburzenia nastroju i choroby psychiczne oraz każdy następny jest przeznaczony dla osób, które mają podstawy wiedzy o Totalnej Biologii. Wszystkim innym polecamy najpierw zapoznać się z Modułem 1 – Wprowadzenie do Psychobiologii, w którym szczegółowo omawiane są wszystkie zagadnienia, które stanowią fundament do zdobywania wiedzy dalej. Moduł 1 można kupić tu: Moduł 1 – Wprowadzenie do Psychobiologii

Jak najlepiej korzystać z kursu?

*Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu kompletów materiałów szkoleniowych oraz innych udostępnionych Mu wiadomości jedynie na użytek prywatny. Użytek ten nie obejmuje powielania ich jakąkolwiek metodą. Każda czynność polegającą na powielaniu ich jakąkolwiek metodą, udostępnianiu ich z góry wiadomemu lub niewiadomemu kręgowi odbiorców, dokonaniu ich dekompilacji wymaga wyraźnej zgody Wykonawcy.

Program kursu


Warning: A non-numeric value encountered in /home/burban/domains/hakujzdrowie.pl/public_html/kursy/wp-content/plugins/wplms-assignments/includes/class.assignment-process.php on line 209
Odc. 1 Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne cz.1 01:26:31
Dwufazowy przebieg programu natury. Zaburzenia umysłowe. Konstelacje konfliktów. Zdrowienie. Sterowniki w pniu mózgu. Konstelacje pnia mózgu. Konstelacje pnia mózgu - zdrowienie. Komplikacje. Choroba Alzheimera. Sterowniki w móżdżku. Konstelacje móżdżku. Konstelacje móżdżku - uzdrowienie. Sterowniki w istocie białej. Konstelacje istoty białej. Konstelacje kory mózgowej. Kora mózgowa. Konstelacje "społeczne".Kora motoryczna. Kora sensoryczna. Kora postsensoryczna. Przekaźniki związane z obawami/strachem. Konstelacje związane z obawami/strachem. Konstelacja dwuczołowa. Konstelacja kory przedmotoryczno-sensorycznej i kory wzrokowej. Konstelacja potyliczno-czołowa. Konstelacja dwupotyliczna. Konstelacje związane ze strachem
Odc. 2 Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne cz. 2 01:26:37
Strefy własności płci/posiadania. Konflikty terytorialne stref własności płciowej. Przekaźniki stref własności płciowej. Konstelacje stref własności płciowej. Strefy własności płciowej. Konstelacje stref własności płciowej - konflikt pierwotny i wtórny. Reguły wagi. Infantylizm. Konstelacje stref płci/posiadania: konstelacja dwupowietrzna, konstelacja autystyczna, mitokonstelacja, konstelacja dwusercowa (Casanova, Nimfa - mania i depresja), konstelacja agresywna, konstelacja anorektyczna (anoreksja, bulimia), konstelacja dwupęcherzowa, astmatyczna. Depresja.Bezsenność. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Odc. 3 Konsultacja psychobiologii 00:32:24
Struktura konsultacji.
Odc. 4 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 1 01:27:23
Epilepsja (konflikt powracający. Napady małe i duże.) Stwardnienie rozsiane SM. Stwardnienie zanikowe boczne SLA.
Odc. 5 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 2 00:49:28
Mózgowe porażenie dziecięce. Choroba Heinego-Medina. Zawroty głowy. Choroba Parkinsona. Zespół Tourette'a. Guz mózgu. Oponiak.
Odc. 6 Inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego cz. 3 00:48:09
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Udar mózgu. Omdlenia. Utrata pamięci. Choroba lokomocyjna. Neuralgia. Nerw trójdzielny. Zespół piekącej jamy ustnej. Porażenie nerwu twarzowego Bella. Nerwiakowłókniakowatość. Wzgórze. Ból głowy. Migrena.
Odc. 7 Borelioza 00:30:58
Borelioza. Rumień wędrujący. Neuroborelioza. Zawiłość boreliozy - Thomas M. Gier,
Odc. 8 Bonus: Medytacja z Grażyną Walasek 00:36:10
Materiały do pobrania moduł 8 00:00:00
00:00

Specjalista

dr n. med. Marzanna Radziszewska

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera.

Jest dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowała pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Od 2014 roku jest także certyfikowanym coachem ICC.

Obejrzyj darmowe filmy z dr. n.med. Marzanną Radziszewską.

  • 450.00 z VAT per 730 dni
  • 730 Dni
180 ZAPISANYCH STUDENTÓW
 |    ALL RIGHTS RESERVED