Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, w którym krew krąży w systemie tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, zwany inaczej chłonnym, jest otwartym układem naczyń i przewodów, którym płynie jeden z płynów ustrojowych organizmu – limfa, mająca swój początek w przesączu z tkanek. Układ krwiotwórczy to grupa narządów, w których produkowana jest krew; są to szpik kostny, wątroba, śledziona i węzły chłonne.

Od dziesięcioleci prowadzone badania naukowe dowiodły, że to serce stanowi główny element naszego systemu emocjonalnego – wysyłając sygnały zmieniające fale mózgowe, wpływa bezpośrednio na nasze postrzeganie, zdolności poznawcze i uczucia. Okazało się również, że to głównie serce komunikuje się z mózgiem, a nie odwrotnie. Aż 60% komórek w sercu to neurony, odpowiadające za pamięć krótko i długotrwałą, do niedawna uważane za wyłączne dla mózgu. Około 40 tys. neuronów w sercu zajmuje się przetwarzaniem informacji. Serce i mózg nieustannie wymieniają się informacjami i wzajemnie na siebie oddziałują, m.in. za pomocą bezpośredniego połączenia serca z centrum ciała migdałowatego, czyli obszarem mózgu odpowiedzialnym za emocje.

Dowiedziono, że najbardziej chaotyczny rytm serca, spadek energii i wydajności organizmu powodują negatywne emocje jak strach, złość czy frustracja. Psychobiologia pomaga zidentyfikować i uwolnić te emocje niezależnie od tego, czy przeżywamy je obecnie czy od dziesięcioleci funkcjonują one w naszej podświadomości czy też może tkwią w nas od pokoleń, jako echa emocji naszych przodków.

Pozytywne emocje jak miłość, wdzięczność czy radość, wysyłają zupełnie inny sygnał. Badania pokazują, że tworzenie i podtrzymywanie pozytywnych emocji ułatwia zmianę w funkcjonowaniu organizmu. Psychobiologia pomaga zrozumieć jak uzależniamy się od emocji i ułatwia osiągnięcie stanu określanego przez naukowców jako „koherencja psychofizjologiczna” czyli stanu harmonii pomiędzy emocjami, umysłem i ciałem.

Psychobiologia wyjaśnia także jakie gwałtownie odczute doświadczenie prowadzi do zawału mięśnia sercowego. Dzięki zrozumieniu bio-logicznego kontekstu warunkującego powstanie biologicznego konfliktu i wystąpienie objawów na poziomie ciała, można zminimalizować ryzyko utraty życia w krytycznym momencie tzw. kryzysu epileptoidalnego.

Podczas tego modułu omówimy biologiczne konflikty odpowiedzialne za choroby układu krążenia, jak np. wady serca i wielkich naczyń, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, choroba Reynauda, żylaki. Poznasz konflikty biologiczne leżące u podłoża chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego, takie jak np. niedokrwistość, nadmiar i niedobór płytek krwi, białaczka.

Układ hormonalny (dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, endokrynny), podobnie jak układ nerwowy sprawuje kontrolę nad całym ciałem. Składa się z gruczołów dokrewnych, które specjalizują się w produkcji hormonów.

Hiperprolaktynemia, niskorosłość, choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, tężyczka, cukrzyca, hipoglikemia czy zespół przewlekłego zmęczenia – to tylko niektóre sposoby automatycznego mózgu na odzwierciedlenie konfliktów biologicznych związanych z przysadką mózgową, szyszynką, tarczycą, przytarczycami, grasicą, nadnerczami czy wewnątrzwydzielniczą częścią trzustki.

W ramach tego modułu zrozumiesz dlaczego gruczoły dokrewne u jednych reagują osłabieniem funkcji (niedoczynnością), a u innych nasileniem funkcji (nadczynnością). Poznasz konflikty biologiczne skorelowane bezpośrednio z fizjologią tych narządów, jak np. zmniejszenie/zwiększenie produkcji hormonów tarczycy w stresie związanym z upływem czasu, czy wzrost produkcji prolaktyny – naturalnego środka antykoncepcyjnego wytwarzanego przez przysadkę w odpowiedzi na rodowe cierpienie związane z niemożnością wykarmienia dużej rodziny. Automatyczny mózg czerpie inspirację z wielu źródeł – symbolizmu, etologii, etymologii. Poznasz m.in. symbolikę wysp trzustkowych, powiązania biologicznych konfliktów tarczycy z rozmnażaniem niektórych gatunków zwierząt czy konflikty biologiczne powiązane ze znaczeniem nazw narządów.

Chcesz wyzdrowieć? A czy jesteś gotowy na usunięcie przyczyn swojej choroby? – Hipokrates

Certyfikat

Każdy uczestnik, który zakupi i przesłucha wszystkie moduły (pakiet all-in-one lub osobno) otrzyma imienny certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Online w formie papierowej, poświadczony podpisem pani dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.

Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

akademia psychobiologii certyfikat

Ważna informacja: Moduł 4 Akademii Psychobiologii – Układ krwionośny, krwiotwórczy i limfatyczny, układ hormonalny oraz każdy następny jest przeznaczony dla osób, które mają podstawy wiedzy o Totalnej Biologii. Wszystkim innym polecamy najpierw zapoznać się z Modułem 1 – Wprowadzenie do Psychobiologii, w którym szczegółowo omawiane są wszystkie zagadnienia, które stanowią fundament do zdobywania wiedzy dalej. Moduł 1 można kupić tu: Moduł 1 – Wprowadzenie do Psychobiologii

Jak najlepiej korzystać z kursu?

*Prawa autorskie – osobiste i majątkowe

Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu kompletów materiałów szkoleniowych oraz innych udostępnionych Mu wiadomości jedynie na użytek prywatny. Użytek ten nie obejmuje powielania ich jakąkolwiek metodą. Każda czynność polegającą na powielaniu ich jakąkolwiek metodą, udostępnianiu ich z góry wiadomemu lub niewiadomemu kręgowi odbiorców, dokonaniu ich dekompilacji wymaga wyraźnej zgody Wykonawcy.

Program kursu


Warning: A non-numeric value encountered in /home/burban/domains/hakujzdrowie.pl/public_html/kursy/wp-content/plugins/wplms-assignments/includes/class.assignment-process.php on line 209
Odc. 1 Wprowadzenie. Choroby serca. 01:40:23
Układ krążenia. Pochodzenie embrionalne tkanek serca i wielkich naczyń. Symbolika przedsionków i komór serca. Zastawki serca i wielkich naczyń. Choroby serca. Zawał mięśnia sercowego prawdziwy. Rzekomy zawał mięśnia sercowego. Przerost mięśnia sercowego. Choroba wieńcowa. Cholesterol, trójglicerydy. Przekaźniki stref płci/posiadania. Konstelacje stref własności płciowej - konflikt pierwotny i wtórny. Konflikt utraty terytorium. Wyściółka tętnic wieńcowych. Przekaźniki rytmu serca. Biologiczny limit czasu. Objawy dusznicy bolesnej. Konflikt frustracji związanej z bezsilnością. Wyściółka żył wieńcowych. Przekaźniki rytmu serca. Nabłonek płaski szyjki macicy. Zaburzenia rytmu serca. Tachykardia. Bradykardia. Arytmia/palpitacje. Osierdzie - zapalenie, międzybłoniak.
Odc. 2 Wrodzone i nabyte wady serca i wielkich naczyń 00:30:05
Symbolika przedsionków i komór serca. Przeciek międzyprzedsionkowy. Przeciek międzykomorowy. Przełożenie (odwrócenie) wielkich naczyń. Szmery nad sercem. Zespół WPW. Niedorozwój prawego przedsionka. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej. Niedomykalność zastawki dwudzielnej. Zwężenie zastawki dwudzielnej. Niedomykalność zastawki trójdzielnej. Zwężenie zastawki trójdzielnej. Zwężenie podaortalne. Zwężenie zastawki aorty. Niedomykalność zastawki aorty. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Niedomykalność zastawki płucnej. Przewód Botalla. Terytoria w TMC.
Odc. 3 Tętnice i żyły 01:24:37
Symbolika naczyń krwionośnych. Tętnice- znaczenie ogólne. Arterioskleroza - stwardnienie tętnic. Tętnica szyjna. Tętnica tarczowa. Aorta. Naczynia mózgu. Tętniak mózgu. Udar mózgu/wylew krwi do mózgu. Naczyniak. Nadciśnienie tętnicze.Wysokie ciśnienie skurczowe. Wysokie ciśnienie rozkurczowe. Nadciśnienie pochodzenia nerkowego. Niskie ciśnienie tętnicze. Choroba Raynauda. Uderzenia gorąca. Żyły obwodowe. Żylaki. Krwawienie z nosa. Choroba Schoenleina-Henocha. Pajączki naczyniowe.
Odc. 4 Układ limfatyczny 00:38:20
Naczynia limfatyczne, węzły chłonne. Chłoniak. Chłoniak nieziarniczy Lymphoma non-Hodgkin. Ziarnica złośliwa Lymphoma Hodgkin. Grasica. Śledziona.
Odc. 5 Krew i układ krwiotwórczy 00:39:33
Krew symbolika. Białaczka. Białaczka szpikowa. Białaczka monocytowa. Białaczka limfoblastyczna. Szpiczak mnogi. Anemia. Anemia złośliwa. Czerwienica prawdziwa. Hemochromatoza. Trombocytoza - zwiększona krzepliwość krwi. Trombocytopenia - zmniejszona krzepliwość krwi. Hemofilia. Siniaki. Konflikt serologiczny. Osłabiona odporność. Choroby autoimmunologiczne.
Odc. 6 Gruczoły dokrewne 02:02:58
Przysadka mózgowa (płat przedni, środkowy i tylni). Hiperprolaktynemia. Niskorosłość. Gigantyzm. Bezsenność. Tarczyca i przytarczyce. Nadczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy. Rak pęcherzykowy. Rak rdzeniasty. Choroba Gravesa-Basedowa. Choroba Hashimoto. Wole. Hiperkalcemia. Tężyczka. Trzustka. Cukrzyca. Insulinoodporność. Hipoglikenia. Hipoglikenia reaktywna. Nadnercza. Pheochromocytoma. Zespół przewlekłego zmęczenia.
Materiały do pobrania moduł 4 00:00:00
00:00

Specjalista

dr n. med. Marzanna Radziszewska

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera.

Jest dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowała pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Od 2014 roku jest także certyfikowanym coachem ICC.

Obejrzyj darmowe filmy z dr. n.med. Marzanną Radziszewską.

  • 450.00 z VAT per 730 dni
  • 730 Dni
243 ZAPISANYCH STUDENTÓW
 |    ALL RIGHTS RESERVED